Geachte geachte ministers en commissarissen,

12th maart 2021

EuroHealthNet heeft met belangstelling kennis genomen van de gepubliceerde respectieve agenda's voor de informele videoconferentievergaderingen van de EPSCO-configuraties, voor werkgelegenheid en sociaal beleid die op 15 maart zullen worden gehouden en voor gezondheid de volgende dag. We verwelkomen het aanzienlijke aantal belangrijke recente initiatieven dat wordt overwogen waaraan we bijdragen, met name:

  • Tijd om te leveren: uitvoering van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten;
  • werkgelegenheids- en sociaal beleid in het semester in de context van herstel- en veerkrachtplannen;
  • Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid;
  • Groenboek over vergrijzing en conclusies van de Raad over mainstreaming van vergrijzing;
  • Strategie inzake de rechten van mensen met een handicap;
  • Debat over gelijkheid, non-discriminatie en diversiteit in de EU;
  • Europa's kankerbestrijdingsplan.

We merken deze ontwikkelingen op in de context van de agendapunten over werkgelegenheid en sociaal beleid in het semester in de context van RRP's, plus de gedachtewisseling over COVID-19 - de weg vooruit, evenals het pakket van de Europese gezondheidsunie. We herhalen onze voortdurende bijdrage aan het herstellen van de pandemie en het waarborgen van gezondheidsgelijkheid waarover we eerder met u hebben gecommuniceerd: Herstellen van de COVID-19-pandemie en zorgen voor gelijke gezondheid – De rol van het Europees semester.

U zult zich ervan bewust zijn dat dergelijke Rapporten en ander bewijs duidelijk zijn dat: alle bovengenoemde agenda-items hebben een significante impact als belangrijke determinanten van gezondheid en welzijn – en vice versa, dat het verbeteren van gezondheid en rechtvaardigheid aantoonbaar essentiële factoren zijn voor sociale en economische cohesie.

We verwelkomen daarom het initiatief van het voorzitterschap voor de sociale top van Porto in mei en de publicatie door de Europese Commissie van het actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten. We zijn echter teleurgesteld dat het Plan niet uitgebreider en beter gedefinieerd is met betrekking tot de volksgezondheidsaspecten, met name Principe 16: Iedereen heeft recht op tijdige toegang tot betaalbare, preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit. Wij vragen uw actie om dit te versterken en aan te pakken.

We hadden gehoopt in deze fase dat een betere definitie, een uitgebreidere routekaart en verdergaande maatregelen met betrekking tot de uitvoering van die grondrechten naar voren hadden kunnen worden gebracht, niet in het minst gezien de overweldigende vraag van het publiek in de hele EU . De ernst van COVID-19 had voorkomen kunnen worden door krachtige preventieve maatregelen tegen onderliggende chronische ziekten zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten, die ook achtergestelde bevolkingsgroepen onevenredig treffen. Een meer gedetailleerde routekaart, met streefdoelen en indicatoren, zou in deze cruciale fase voor de governance van het RRF en het Semester dergelijke houvast bieden en helpen om te zorgen voor een effectief en efficiënt gebruik van alle beschikbare middelen.

EuroHealthNet blijft klaar staan ​​om te helpen om dit naar voren te halen. Onze verantwoordelijke volksgezondheidsinstanties in de lidstaten delen beste praktijken en leren via bijvoorbeeld:

  • nieuwe online portal vol beleids- en praktijklinks over initiatieven om gezondheidsverschillen aan te pakken;
  • Analyse en ideeën omvat in onze eigen vooruitziendheid Strategische oefening waarin prioriteiten worden vastgesteld rond het aanpakken van ongelijkheden, het voorkomen van chronische ziekten en het bevorderen van psychosociaal welzijn;
  • Een innovatieve financiering E-gids het stimuleren van nieuwe impactvolle benaderingen voor het maximaliseren van middelen.

We moeten echter herhalen: dat het kleine – gemiddeld minder dan 3% – aandeel van de middelen in alle gezondheidsstelsels die zijn toegewezen voor het voorkomen van ziekten en het bevorderen van de gezondheid, dringend aanzienlijk moet worden verbeterd om de doelstellingen voor het 'Sociaal Europa' en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te helpen bereiken. We hopen dat het nieuwe EU4Health-programma, waarin is vastgelegd dat 20% van het budget moet worden besteed aan maatregelen voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, ook een inspiratiebron zal zijn voor de nationale en regionale systeembegrotingen die zich naar vergelijkbare proporties zullen ontwikkelen.

De EU-vaardighedenagenda kan helpen bij het opbouwen van effectieve capaciteiten voor preventieve actie in elke gemeenschap, zoals we hebben geconcludeerd op onze Jaarlijks beleidsseminar 2020 over vaardigheden voor gezondheid.

We vragen uw hulp en leiderschap om dat rechtvaardig en overal in Europa te bereiken. We nodigen u uit om ons een paar minuten te gunnen om onze nieuwe korte video's over uw Agenda-problemen te bekijken:

Gezondheids- en zorgsystemen gebouwd voor de toekomst | EuroHealthNet

Gender, gezondheid en ongelijkheden voor en na de pandemie: waar gaan we heen | EuroHealthNet

 

We hopen dat dit uw beraadslagingen in de Raadsvergaderingen zal helpen, en dat uw beslissingen ons zullen helpen ons deel te leveren om de ernstige uitdagingen te overwinnen die u in uw agenda's aangaat. Aarzel niet om contact met mij - en onze nationale Partners - voor meer informatie of samenwerking.

Met de meeste hoogachting,

 

Caroline Costongs, directeur, namens het EuroHealthNet Partnership