De Oostenrijkse Stichting voor Gezondheidsbevordering (FGOe) in Wenen was de gastheer van ons landenuitwisselingsbezoek. Tijdens het bezoek wisselden we goede praktijken en ervaringen uit om te zorgen voor gezonde voeding bij kinderen. Het doel was om te bespreken wat er is/kan worden gedaan om de intersectorale samenwerking te versterken om de voeding van kinderen te verbeteren en om sociaal-economische, ecologische en commerciële determinanten van gezondheid aan te pakken. Aan het einde van het bezoek identificeerden de deelnemers wat er zou moeten worden opgenomen in toekomstige strategieën voor gezondheidsbevordering om goede voeding bij kinderen te bereiken.

Daarnaast kregen de deelnemers de mogelijkheid om een ​​moedermelkbank in het ziekenhuis en de gezondheidsbevorderende school te bezoeken.

Naast site visits stonden op de agenda van het Country Exchange Visit presentaties over:

  • De Oostenrijkse Stichting voor Gezondheidsbevordering en haar rol bij het bevorderen van de gezondheid in het land (Door FGOË en ÖBIG).
  • Gezonde voeding bij kinderen bevorderen: uitdagingen en kansen voor een positieve impact (Door het federale ministerie van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming, FGOË en TBC).
  • EU-beleid en -instrumenten ter ondersteuning van de werkzaamheden op het gebied van gezondheidsbevordering, gezondheidsgelijkheid en sociale inclusie, met de nadruk op gezonde voeding (Door EuroHealthNet).
  • Kennisuitwisseling: Vroegtijdige interventieprogramma's voor een gezonde start in het leven (Door TVC en REVAN).
  • Kennisuitwisseling: goede praktijken om gezond eten op scholen en onder schoolgaande kinderen te bevorderen.
  • Wat gezondheidsbevorderende beroepen kunnen doen om de voeding van kinderen te verbeteren en de onderliggende ecologische, sociaaleconomische en commerciële determinanten van gezondheid aan te pakken.

Het rapport van het Country Exchange Visit is beschikbaar hier.