EuroHealthNet, het Europese partnerschap voor gezondheid, gelijkheid en welzijn, draagt ​​bij aan de 67e sessie van het Regionaal Comité voor Europa van de WHO die deze week plaatsvindt in Boedapest, Hongarije. Meer informatie over de 67e zitting van het Regionaal Comité van de WHO is beschikbaar hier.

 

Hier verwelkomt EuroHealthNet de WHO-routekaart om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling uit te voeren en spoort de WHO en de ministeries van Volksgezondheid aan tot een sterkere samenwerking met niet-gezondheidsactoren bij de onderliggende oorzaken van een slechte gezondheid. Deze actie moet alle determinanten van gezondheid aanpakken, inclusief commerciële, en moet samenwerking tussen belangen omvatten en synergieën bevorderen.  

A geschreven verklaring en twee mondelinge verklaringen voor de vergadering zijn verstrekt.

De huidige samenleving is zowel onhoudbaar als oneerlijk. Veranderingen in onze leefpatronen zijn nodig om schade aan ecosystemen, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen te beperken. De huidige omstandigheden vergroten de gezondheidsverschillen; de negatieve effecten van onze levensstijl zijn te zien in de stijgende niveaus van chronische ziekten. Implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling is niet alleen essentieel voor ons voortbestaan, maar is ook een kans om een ​​meer gelijkwaardige Europese regio op te bouwen en de rest van de wereld te inspireren.

LEIDERSCHAP EN SAMENWERKING

Om de SDG's te bereiken, moet er een beslissende verschuiving in de regering plaatsvinden om te werken aan meer algemeen gedefinieerde prioriteiten, ook economische. Samenwerking tussen belangen moet worden versterkt en synergieën moeten worden gekoesterd. Er kan bijvoorbeeld veel worden gedaan om de circulaire economie te implementeren op manieren die positieve gevolgen voor de gezondheid hebben, terwijl effectief beleid en regelgeving nodig blijven om de ongezonde en niet-duurzame benaderingen die door sommige industrieën worden gebruikt om hun producten te produceren en te promoten, te veranderen.

Om vooruitgang te boeken is leiderschap essentieel. De WHO heeft een grote kans om actief meer samenwerking tussen sectoren en actoren aan te moedigen om de Sustainable Development Goals (SDG's) te bereiken.

MOBILISEREN VAN MIDDELEN

De ervaring binnen de volksgezondheidssector om met mensen, met name de meest kwetsbaren, te werken en hen te betrekken en in staat te stellen gezondere keuzes te maken voor zichzelf en het milieu, is een echte aanwinst voor de inspanningen om de SDG's te bereiken. Nationale volksgezondheidsinstituten en gezondheidsbevorderende organisaties spelen ook een cruciale rol bij het faciliteren van intersectoraal werk. Hun inspanningen om gezondheidsvaardigheden te verbeteren kunnen worden uitgebreid tot het verbeteren van duurzaamheidsgeletterdheid. Sommige instituten en organisaties fuseren echter, terwijl andere te lijden hebben van verminderde financiering of verdwijnen. Volksgezondheidsinstellingen en arbeidskrachten voor gezondheidsbevordering moeten worden erkend voor, en zelf de essentiële rol die zij spelen bij het bereiken van de SDG-doelstellingen benadrukken en claimen.

SAMEN GEZONDHEID EN DUURZAAMHEID BEREIKEN

Door de INHERIT-initiatief, waaraan EuroHealthNet bijdraagt ​​door leiding te geven aan beleid en acties die gezonde en duurzame manieren van leven (groene ruimte en huisvesting), bewegen (actief reizen) en consumeren (voedsel) aanmoedigen. INHERIT heeft onlangs een overzichtsrapport gepubliceerd over de verbanden tussen gedrag, gezondheid en rechtvaardigheid, en een database met meer dan 80 veelbelovende praktijken.

OPMERKINGEN:

EuroHealthNet is een non-profit partnerschap van openbare instanties die werken op lokaal tot regionaal, nationaal en internationaal niveau in heel Europa. Onze missie is om gezondere gemeenschappen op te bouwen en gezondheidsongelijkheden binnen en tussen Europese staten aan te pakken. www.eurohealthnet.eu

erven is een onderzoeksproject dat ons wil aanmoedigen om onze huidige levensstijl, die wordt gekenmerkt door een 'nemen, maken, consumeren, verwijderen'-groeimodel, aan te passen, scenario's te formuleren voor een duurzamere toekomst en intersectorale initiatieven om de gewenste verandering te realiseren.  www.inherit.eu. Een werkplaats Vertel ons: hoe kunnen we in 2040 tot een gezondere en duurzamere levensstijl in Europa komen? Wordt gehouden op 26/09/17 in Brussel.

De WHO Regionaal Comité voor Europa is het besluitvormingsorgaan van de WHO in de Europese regio. Het bestaat uit vertegenwoordigers van elke lidstaat in de regio en komt elk jaar in september gedurende 4 dagen bijeen. www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe

De VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 is de internationale strategie om een ​​einde te maken aan alle vormen van armoede, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken, en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. www.un.org/duurzameontwikkeling/ontwikkelingsagenda/

PERSCONTACT:

Alexandra Latham, communicatiecoördinator

a.latham@eurohealthnet.eu  / + 32 2 235 03 28