EuroHealthNet verwelkomt het Oslo Medicines Initiative en de doelstellingen ervan om het gebrek of de ontoereikendheid van effectieve "sociale contracten" en voorschriften te helpen verhelpen die duidelijke rechten en plichten vastleggen en waarborgen van iedereen die betrokken is bij de ontwikkelingsprocessen van geneesmiddelen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat kritische en innovatieve producten eerlijk beschikbaar zijn voor mensen in nood, en om lessen uit het COVID-19-syndroom toe te passen, met name over effectieve samenwerking tussen belanghebbenden op alle niveaus van bestuur en aanbod.