Degenen die sociale en economische achterstand ervaren, hebben meer kans op een slechte gezondheid en hebben een korter leven dan meer bevoorrechte leeftijdsgenoten. Een volledige analyse van de risicofactoren voor en trends in gezondheidsongelijkheden is complex en vereist uitgebreide en vergelijkbare gezondheids- en sociale gegevens. Wanneer nationale en regionale autoriteiten over dergelijke gegevens beschikken, die kunnen worden uitgesplitst naar sociaaleconomische status, geslacht, etniciteit en opleiding, kunnen zij beleid en maatregelen plannen en uitvoeren om ongelijkheid op kosteneffectieve manieren aan te pakken. In het laatste nummer van Policy Précis (.pdf), onderzoekt EuroHealthNet welke systemen en maatregelen voor het verzamelen van gegevens momenteel in Europa en de lidstaten bestaan, en welke verbeteringen nodig zijn.

Er zijn tal van Europese initiatieven, regelgeving en onderzoeken met betrekking tot het verzamelen van gegevens, waarvan er vele worden beschreven in de Policy Précis. Hoewel er nuttige informatie en trends kunnen worden afgeleid, zouden verbeteringen de gegevens beter kunnen harmoniseren. Dit zou de beoordeling en analyse van gezondheidsverschillen vergemakkelijken.

De lidstaten nemen positieve stappen. Om de vier jaar publiceert het RIVM (NL) een landelijke rapportage over de Volksgezondheid en Prognose waarin in 2018 informatie over gezondheidsverschillen wordt opgenomen. De Public Health Agency of Sweden analyseert de ontwikkeling en sociale distributie van belangrijke gezondheidsresultaten, gezondheidsgerelateerd gedrag en sociale determinanten. In Schotland identificeert de Scottish Health Survey (SHeS) hoe leefstijlfactoren worden geassocieerd met gezondheid; het maakt ook vergelijkingen mogelijk tussen regio's, bevolkingsgroepen en de rest van Groot-Brittannië. In Nederland toont het landelijke webportaal 'VolksGezondheidEnZorg.info' gegevens over sociaal-economische verschillen en een aantal ziekten, ervaren gezondheidstoestand, dagelijks functioneren, leefstijl, (gezonde) levensverwachting en gezondheidsdeterminanten . Verder zullen de lidstaten binnenkort gaan samenwerken aan twee belangrijke door de EG medegefinancierde Joint Actions; één zal gezondheidsverschillen aanpakken (inclusief monitoring) en één zal zich richten op het bouwen van een gezondheidsinformatiesysteem dat kennis van landen, gezondheidsonderzoek en beleidsvorming ondersteunt.

Voor echte vooruitgang hebben we kwaliteitsgegevens nodig die vergelijkingen binnen en tussen landen en bevolkingsgroepen mogelijk maken. Het gelijkheidselement van bestaande systemen moet worden versterkt, zodat gezondheidsgegevens kunnen worden gecorreleerd met sociale, economische en milieugegevens. Internationale samenwerking door middel van Joint Actions is de sleutel; de gezondheidstoestand van de EU is een welkom initiatief, evenals het Health Information Initiative en de samenwerking tussen de WHO, de OESO en de EC.