Het verband tussen werkloosheid en een slechte gezondheid is duidelijk vastgesteld. Wetenschappelijke kennis gaat dieper en suggereert dat werkloosheid slechter is voor de gezondheid voor lagere sociaaleconomische groepen en minder schadelijk voor de gezondheid voor degenen met grotere sociale netwerken. Niet verrassend, langdurig werkloosheid heeft gevolgen voor de slechte gezondheid: mensen ervaren langer negatieve druk op hun fysieke en mentale gezondheid vanuit verschillende bronnen. Uit een recent gepubliceerd overzicht van de wetenschappelijke literatuur bleek inderdaad dat: “Langdurig werklozen dragen een aanzienlijk hogere ziektelast, met name geestesziekten, dan werknemers en zij die slechts kort werkloos zijn. De ziektelast neemt toe met de duur van de werkloosheid".

Langdurige werkloosheid is niet alleen een tragedie voor de betrokken personen, maar bedreigt ook de economieën: het vermindert de belastinginkomsten, verhoogt de uitgaven voor sociale bescherming en gezondheidszorg en heeft negatieve gevolgen voor de vaardigheden en kennis van de beroepsbevolking, waardoor het potentieel voor toekomstige economische groei.

Deze beleidsbriefing van EuroHealthNet onderzoekt een recent initiatief op het niveau van de Europese Unie, waarover overeenstemming is bereikt, maar waarop nog niet is gereageerd door de nationale autoriteiten en anderen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan: Aanbeveling van de Europese Raad over de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt. De briefing beschrijft de belangrijkste modaliteiten waarmee het initiatief tot doel heeft langdurig werklozen terug op de arbeidsmarkt te brengen, en bepaalde vermijdbare slechte praktijken die de moeilijkheden van mensen die langdurig werkloos zijn, zouden kunnen verergeren.

Lees onze gepubliceerde beleidsbriefing hier.

Herbig et al. (2013) – Gezondheid van langdurig werklozen. Dtsch Arztebl Int. Zien hier 

Zie bijvoorbeeld: 1) Wanberg CR: De individuele ervaring van werkloosheid. Annu Rev Psychol 2012, 63:369-396. 10.1146/annurev-psych-120710-100500PubMedView-artikel. 2) Jin RL, Shah CP, Svoboda TJ: De impact van werkloosheid op de gezondheid: een overzicht van het bewijsmateriaal (overgenomen uit Canadian Medical Association Journal, vol 153, pg 529-40, 1995). J Volksgezondheid Pol 1997,18, 3 (275): 301-10.2307. 3343311/XNUMXBekijk artikel.

Norström et al. (2014) – Hoe beïnvloedt werkloosheid de zelfgeschatte gezondheid? Een systematische review gericht op subgroepeffecten. BMC Volksgezondheid. Beschikbaar hier