Een nieuw rapport van de Europese Commissie, zojuist vrijgegeven, toont het ernstige en aanhoudende probleem van ongelijke toegang tot gezondheidszorg aan, wat leidt tot grotere gezondheidsverschillen. Op de eerste verjaardag van de goedkeuring van de Europese pijler van sociale rechten, beantwoordt het aan principe 16 van de pijler, dat het recht op 'tijdige toegang tot betaalbare, preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit' benadrukt. Het verslag benadrukt de noodzaak om gezondheids- en gezondheidsongelijkheden te koppelen aan het proces van het Europees semester van economische en fiscale beleidscoördinatie.

"Europese actie voor een gezonder, eerlijker Europa hangt af van sterk leiderschap, samenwerking en het opbouwen en delen van expertise op het gebied van volksgezondheid, parallel aan en versterkt door actie op de macro-economische determinanten van gezondheid'', zei Caroline Costongs, directeur EuroHealthNet.

"Ongelijkheid in toegang tot gezondheidszorg - een onderzoek naar nationaal beleid 2018'' beschrijft de omvang van ongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg in verschillende Europese landen, analyseert landspecifieke uitdagingen en geeft voorbeelden van goede praktijken.

Het rapport concludeert dat er aanzienlijke ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg blijven bestaan, zowel tussen als binnen landen. Grote delen van de EU-bevolking hebben te maken met meerdere hindernissen en krijgen daarom niet de zorg die ze nodig hebben. Mensen met een laag inkomen of laaggeletterdheid hebben moeilijk toegang tot gezondheidszorg. Ook geografische mobiliteit kan de bereikbaarheid belemmeren. Hoge eigen betalingen en een gebrek aan bescherming van kwetsbare groepen tegen gebruikersheffingen behoren tot de belangrijkste geïdentificeerde uitdagingen. Zelfs in landen met een bijna universele dekking van de bevolking vallen sommige specifieke bevolkingsgroepen door het vangnet. Sociaal-economische ongelijkheden worden ook gerapporteerd bij de toegang tot gezondheidsbevordering en preventieve diensten zoals kankerscreening, vaccinaties en preventieve tandheelkundige zorg.

Het verslag is een aanvulling op het lopende werk van DG SANTE over de gezondheidstoestand in de EU (update wordt deze week gepubliceerd), over de inclusie van mensen die kwetsbaar zijn, mensen die armoede en sociale uitsluiting ervaren, en over het aanpakken van ongelijkheden op het gebied van gezondheid en sociale resultaten in het algemeen.

Een succesvolle tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten hangt af van een proactieve benadering van de aanpak van gezondheidsverschillen. Het moet via het semesterproces worden gekoppeld aan de economische en fiscale planning. Het moet ook worden gekoppeld aan EU-financieringsmechanismen zoals het Europees Sociaal Fonds+ en een goed gefinancierd en gecoördineerd toekomstig gezondheidsprogramma.