Het Europees Semester is het EU-mechanisme voor de coördinatie van het economisch beleid van de Europa 2020-strategie. Het voert een gedetailleerde analyse uit van de hervormingsplannen van de EU-lidstaten en verstrekt hun landspecifieke aanbevelingen (CSR's) na uitgebreid overleg met belanghebbenden op Europees en nationaal niveau. De publicatie van de LSA's houdt een mogelijk politiek programma in voor elke lidstaat voor het komende semester.

De belangstelling van EuroHealthNet voor het EU-semester wordt versterkt door het feit dat de CSR's ook vragen behandelen die verband houden met de prioriteiten en investeringen van de lidstaten op het gebied van sociale zaken en gezondheid. Als zodanig bieden CSR's een kans om vast te stellen in hoeverre ze al dan niet kunnen bijdragen aan gezondheidsgelijkheid.

Dit document brengt twee gebieden samen die vatbaar zijn voor beleidsmaatregelen die de gezondheid kunnen verbeteren en gezondheidsverschillen kunnen verminderen: kinderen en gezinnen; en gezondheidssystemen vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering. Voor kinderen en gezinnen is de analyse bedoeld om de reikwijdte en inclusiviteit van LSA's met betrekking tot kinderen en gezinnen vast te stellen en om na te gaan of de voorgestelde maatregelen een stap zijn in de richting van verbetering van de gezondheid en vermindering van gezondheidsongelijkheid. Voor gezondheidsstelsels proberen we te onderzoeken of de LSA's van 2016 waarschijnlijk hervormingen zullen stimuleren die gezondheidsverschillen verminderen en investeringen in gezondheidsbevordering en ziektepreventie ondersteunen.

Deze onderwerpen zijn geselecteerd op basis van eerdere werkzaamheden van EuroHealthNet op het gebied van gezondheidssystemen, de ontwikkeling van kinderen en gezondheidsbevordering. Dit document is bedoeld om de bevindingen van 2016 te vergelijken met die van de analyse van 2015 en is een reactie op de aankondiging van de jaarlijkse groeianalyse 2017 in november 2016, die het begin markeert van een nieuw EU-semesterproces.

Uit analyse van dit jaar bleek dat:

  • Er is een toegenomen bewustzijn van de noodzaak van beleid met betrekking tot kinderen en gezinnen, met name in het licht van de arbeidsmarkt en sociale inclusie.
  • De behoefte aan fiscaal houdbare gezondheidszorgstelsels wordt erkend in de meeste LSA's met betrekking tot gezondheid, maar de roep om versterking van de eerstelijnszorg, ziektepreventie en gezondheidsbevordering of om gezondheid op een geïntegreerde manier te bekijken, is beperkt.
  • In vergelijking met de analyse van LSA's in 2015 wordt de toegang tot gezondheid steeds meer aan de orde gesteld in LSA's met betrekking tot gezondheid. Kwetsbare mensen, kinderen of migranten worden echter niet direct genoemd.
  • Kinderen, kwetsbare mensen en migranten worden genoemd in verband met sociale inclusie en arbeidsmarktintegratie.

Verschillende stappen zijn geïdentificeerd als promotors van meer gezondheidsgelijkheid:

  • Zorg ervoor dat kinderen en gezinnen op de agenda staan ​​van alle CSR's.
  • Er moet meer aandacht komen voor dekking en toegang tot de kwaliteit van de gezondheidszorg.
  • Verbetering van het bestuur van het gezondheidsstelsel en ondersteuning van intersectoraal werk en samenwerking.
  • Er moet meer aandacht en aandacht worden besteed aan de effecten van de economische crisis in termen van middelen; investeren in gezondheidsbevordering en ziektepreventie moet een van de maatregelen zijn om de budgettaire houdbaarheid van de gezondheidsstelsels te ondersteunen.

Lees deze briefing hier.

Het Europees Semester vanuit het perspectief van gezondheidsgelijkheid – EuroHealthNet-analyses

Het Europees Semester is de jaarlijkse cyclus van de economische en sociale beleidscoördinatie van de EU. Het semester heeft gevolgen voor de gezondheidszorg, voor- en vroegschoolse educatie, werkloosheid, maar ook voor sociale overdrachts- en pensioenstelsels.

Evenzo is het Semester ook een instrument en een mechanisme dat gezondheidsinstanties kan helpen bij hun werk om de volksgezondheid te verbeteren en de gezondheidsdeterminanten te beïnvloeden. Daarom is het essentieel dat ze begrijpen wat het is en hoe ermee te werken.

Elke Semester-cyclus analyseert EuroHealthNet het Semester vanuit een gezondheidsperspectief en biedt ondersteuning aan organisaties die ermee te maken hebben. Vind hier onze eerdere analyses.