Op Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft de Europese Alliantie voor geestelijke gezondheid – werkgelegenheid en werk (EUMH Alliantie) benadrukt het belang van het opnemen van geestelijke gezondheid als onderdeel van een actueel debat over de toekomst van werk in de EU. In een wereld waar de kosten in verband met uitdagingen op het gebied van de geestelijke gezondheid op het werk aanzienlijk zijn en voortdurend toenemend, zullen discussies over de toekomst van werk de mogelijke negatieve effecten van nieuwe vormen van werk op de geestelijke gezondheid moeten aanpakken. In dit kader is de EU-kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid op het werk (VGW)moeten de veiligheid en gezondheid van werknemers beter waarborgen in elk aspect dat verband houdt met de veranderende realiteit van het werk, met inbegrip van geestelijk welzijn.

Veranderingen in samenlevingen, zoals digitale technologie, demografische verschuivingen en veranderingen in de manier waarop werk is georganiseerd, kunnen de bevordering van positieve geestelijke gezondheid en welzijn stimuleren. Flexibiliteit en meer tijdscontrole op het werk in verband met niet-traditionele werkregelingen (thuiswerk, korte termijn) kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een betere balans tussen werk en privéleven en de stress die gepaard gaat met woon-werkverkeer verminderen. Ze kunnen echter ook een grote bedreiging vormen voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van werknemers. onze nieuwste Podcast toont de impact aan van de gig- en platformeconomie (freelancers, onafhankelijke contractanten, bijv. Uber of afhaalrestaurants, digitale ontwikkelaars) op de mentale gezondheid van jongeren.

Dergelijke werkmodellen brengen vaak een slechte financiële zekerheid en een onstabiele continuïteit van het werk met zich mee. Bovendien worden banen in de gig-economie vaak gekenmerkt door een gebrek aan sociaal contact en slechte managementpraktijken. Er moeten meer inspanningen worden geleverd om te zorgen voor kwalitatief betere arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van een beter voorspelbare inkomensstroom, om ervoor te zorgen dat deze arbeidsmodellen niet leiden tot een slechtere situatie voor de beroepsbevolking op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn op het werk.

"Het is essentieel voor alle bedrijven en werkgevers om actie te ondernemen om stress aan te pakken en burn-out op het werk te voorkomen om een ​​mooie toekomst van werk voor iedereen te garanderen”, aldus Laura Jones, secretaris-generaal van EPR. “Dergelijke acties komen alle werknemers ten goede, niet alleen degenen met psychische problemen’ voegde ze eraan toe. “Beleidsmakers moeten ook nadenken over hoe ze de uitdagingen op het gebied van de geestelijke gezondheid kunnen aanpakken die werknemers in de gig- en platformeconomieën kunnen ervaren'.

De huidige OSH-strategieën moeten dringend worden herzien om zich aan deze ontwikkelingen aan te passen en de geestelijke gezondheid van miljoenen werknemers proactief te beschermen en te behouden. In een ongereguleerde arbeidsmarkt, zoals scenario's van de toekomst van het werk kunnen suggereren, kunnen werknemers in onzekere en laagbetaalde banen, met name degenen met een laag niveau van vaardigheden en autonomie, gemakkelijk achterop raken op het gebied van gezondheid en welzijn. Belangrijk is dat een eerlijke beloning en het aanpakken van de snel toenemende armoede onder werkenden centraal moeten staan ​​in de discussies over de toekomstige arbeidswereld.

"Een goede geestelijke gezondheid en welzijn op het werk is van fundamenteel belang om de levenskwaliteit van elke werknemer – en zijn gezin – te garanderen, evenals positieve economische resultaten voor de samenleving als geheel. Het is ook absoluut noodzakelijk om naar de toekomst van werk in de EU-agenda te kijken door een lens voor gezondheidsgelijkheid. Bevordering en preventie van geestelijke gezondheid op het werk zijn een belangrijke en slimme manier om onze middelen te investeren, en belangrijke door de EU aangestuurde processen, zoals het Europees semester en de volgende EU-financieringsprogramma's zouden dit moeten erkennen”, zegt Caroline Costongs, directeur van EuroHealthNet.

De EUMH-alliantie dringt er bij de EU en de lidstaten op aan te zorgen voor een betere uitvoering en handhaving van de OSH-kaderrichtlijn, en tegelijkertijd de geestelijke gezondheid en psychosociale risico's verder aan te pakken in hun OSH-strategieën. De Alliantie zal actief een constructieve dialoog tussen haar leden en daarbuiten blijven faciliteren om veilige, beveiligde en voorspelbare werkomgevingen voor alle werknemers te garanderen. Armoede onder werkenden en het evenwicht tussen werk en privéleven aanpakken zijn een must, geen optie. De beslissingen die vandaag worden genomen, vormen de arbeidsrealiteit van morgen en, bijgevolg, de potentiële voordelen voor de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers.


De Europese Alliantie voor geestelijke gezondheid – werkgelegenheid en werk (EUMH Alliantie) is een informele coalitie van Europese organisaties met als belangrijkste doelstellingen het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het welzijn op de werkplek, het pleiten voor gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor alle mensen met een psychische aandoening en het stimuleren van beleidsontwikkelingen bij de EU niveau in deze domeinen. Ons lidmaatschap bestaat uit:

  • Europese Vereniging van Paritaire Instellingen (AEIP)
  • Internationale Vereniging van Mutual Benefit Societies (AIM)
  • GGZ Nederland (Nederlandse Vereniging voor GGZ en Verslavingszorg)
  • Geestelijke Gezondheid Europa (MHE)
  • EuroHealthNet
  • Europees Platform voor Revalidatie (EPR)
  • Eurokader
  • European Public Health Alliance (EPHA)

 EU/OESO (2018). Health at a Glance: Europa 2018. Gezondheidstoestand in de EU-cyclus. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf(bezocht op 23 april 2019)

 EU-OSHA (2017). Schatting van de kosten van arbeidsongevallen en slechte gezondheid: een analyse van Europese gegevensbronnen. https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view (bezocht op 23 april 2019)